Så mycket mer än bara arbete i barngrupp

Ett av Olofströms kommuns tre övergripande mål är ”Barnen i centrum” och det märks extra mycket på våra förskolor. Bland personalen finns bland annat Paula Karlsson, Anna-Lena Jonassen och Linnea Connysson som arbetar på avdelningen Solstrålen på Ekeryds förskola och här är barnen verkligen i centrum.

På den här avdelningen går barn som är 1-3 år och förskolan har stora lokaler och en fin utemiljö med närhet till skogen. Här lär sig barnen motorik och hälsa och de leker i lekrummet.

Paula, Anna-Lena och Linnea jobbar på en avdelning med 15 barn, tillsammans med Gun Thornell som inte var på plats. Det är en blandad grupp med barn från olika kulturer och det är denna mångfald som kännetecknar förskolan, berättar de.

– I vårt arbete får vi träffa många människor och det är roligt att lära sig mer om olika kulturer och knyta kontakter med föräldrarna.

”Man känner sig värdefull”

– Att få se barnen utvecklas är en av de bästa delarna med jobbet. Som med andra jobb finns det dagar som är mer intensiva än andra, men barnen ger en energi. Att få komma till jobbet och få en kram av glada barn är en energipåfyllning och man känner sig uppskattad. 

När man lyssnar på deras beskrivning av arbetet märks det tydligt att det är en sammansvetsad grupp.
– Vi har roligt tillsammans, inte bara i arbetsgruppen utan också med barnen och föräldrarna så klart. Vi jobbar som ett team och vidareutvecklar vår verksamhet tillsammans.

Nytt för detta läsår är femårsplanen som är gemensam för alla avdelningar på Ekeryds förskola. Utefter det gemensamma målet väljer dock varje avdelning egna metoder för att praktiskt arbeta med planen som främst tar hänsyn till barnens olika förmågor.

”Så mycket mer än bara arbeta i barngrupp”

Arbetet på förskolan innebär inte bara pedagogiskt arbete i barngruppen. Det är även ett administrativt arbete och planering krävs för att barnen ska utvecklas.

– Varje höst har vi ”upptäckarveckor” där vi försöker se vad som behöver vidareutvecklas, köpas in och vilka behov barnen har. Utifrån upptäckterna görs en planering för vilka åtgärder som ska göras.

”Vi prioriterar barnen”

– Vi ser till varje barns behov och förmåga för att hjälpa dem att utvecklas. Det kan vara allt från att lära dem dricka ur ett glas, ta sina första steg till att utveckla sitt språk.

Senast uppdaterad: 05 december 2017