Sammanträdesplaner 2017

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagar kl. 08.30
17 januari, 7 februari, 14 februari (årsredovisning), 14 mars, 28 mars (strategiskt), 25 april, 16 maj (strategiskt), 30 maj, 15 augusti (budget. KLF), 5 september, 19 september (strategiskt), 3 oktober (delår), 17 oktober (budget), 24 oktober (strategiskt), 21 november.


KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT
Fredagar kl. 08.30
3 februari, 10 mars, 2 juni (kl.13.00), 8 september, 20 oktober, 24 november.


KOMMUNSTYRELSEN
Tisdagar kl. 14.00
31 januari, 7 mars (årsredovisning), 4 april, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 10 oktober (delår), 13 november (OBS! Måndag, budget kl 9.30), 5 december.


KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016
Måndagar kl.19.00, Folkets Hus Olofström
13 februari, 27 mars, 24 april (årsredovisning), 26 juni, 11 september, 23 oktober (delår), 27 november (budget).


Kommunrevisionen
Tisdagar kl. 13.00
17 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december.


Byggnadsnämnden
Onsdagar kl. 14.00
11 januari, 8 februari (INSTÄLLT), 8 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.


Socialnämndens arbetsutskott
Onsdagar kl. 13.00
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 6 september, 4 oktober, 1 november, 29 november.


Socialnämnden
Onsdagar kl. 13.30
1 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Torsdagar kl. 13.00
19 januari, 9 mars, 11 maj, 17 augusti, 5 oktober, 16 november. 


Kultur- och Fritidsnämnden
Torsdagar kl. 13.30
9 februari, 6 april, 8 juni, 7 september, 26 oktober, 7 december.


Utbildningsnämndens arbetsutskott
Måndagar kl. 13.00
16 januari, 6 mars, 21 april (OBS! Fredag, kl 09.00-12.00), 29 maj, 21 augusti, 16 oktober, 27 november.


Utbildningsnämnden
Måndagar kl. 14.00
6 februari, 20 mars, 15 maj, 12 juni, 4 september,  25 september, 6 november, 11 december.