Skidspår

I Gränum, Hemsjö (Käringhejan) och Komperskulla finns skidspår för längdskidåkning.