Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. 

Ansökan om skolskjuts
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)
Skolskjutsinformation inför läsåret 2016/2017
Information angående elevresor (gymnasiet) inför läsåret 2016/2017

Senast uppdaterad: 04 augusti 2016