Skördedagen

Skördedagen 2016 den 8 oktober
Tack alla besökare och utställare för ännu en lyckad Skördedag!

Skördedagen planeras av kommunkoncernens eventgrupp som består av representanter från samtliga förvaltningar och helägda bolag och är således ett samarrangemang mellan Olofströms kommun,  Olofströmshus, Olofströms Kraft, och Olofströms Näringsliv.

Bilder från årets Skördedag: