Skördedagen

Skördedagen

Skördedagen 2017 är den 30 september
 

Skördedagen planeras av kommunkoncernens eventgrupp som består av representanter från samtliga förvaltningar och helägda bolag och är således ett samarrangemang mellan Olofströms kommun, Olofströmshus, Olofströms Kraft, och Olofströms Näringsliv. Planeringen för höstens Skördedag håller på för fullt och mer information kommer här inom kort.