Socialnämnden

Socialnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden under 2015-2018

Socialnämndens arbetsutskott 2017

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 6 september, 4 oktober, 1 november, 29 november.


Socialnämndens sammanträden 2017

1 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.


Socialnämnden ansvar för följande verksamheter:

  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen
  • Omsorg om funktionshindrade enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Konsumentverksamhet
  • Invandrar, flyktingverksamhet och tolkförmedling
  • Tillsyn enligt alkohollagen
  • Psykiatriverksamhet
  • Bostadsanpassning

 

Socialnämndens ordinarie ledamöter 2015-2018:
Miroslav Milurovic S, ordförande
Telefon: 076-7912552
Yvonne Andreasson S, 1:e vice ordf
Patrik Krupa M, 2:a vice ordförande
 
Ledamöter:
Fredrik Svensson S
Lena Karlsson S
Siw Henriczon S
Rolf Liljequist L
Karin Nordvall C
Max Nielsen SD
Annika Lande V
 
Ersättare:
Nedjo Diljkan S
Anita Stark S
Elin Aldén S
Markus Mörlund  S
Helle Jörgensen  S
Marie Everlönn  S
Anitha Fredriksson Kälvestam  MP
Erzsebet Belsö  L
Bengt Olof Nilsson  C
Monica Carlsson  M
Rod Mundenius  SD

Senast uppdaterad: 05 december 2017