Stöd till barn och ungdomar

Stöd till barn och ungdomar

Barn som far illa
Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Men det kan också vara vanvård på grund av att du lever som barn till en missbrukare eller en psykiskt sjuk förälder. I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt. 

Stöd till barn och ungdomar

Barn- och ungdomsgruppen gör utredningar för att kunna göra en analys av barns och ungdomars behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser/åtgärder som beviljas utifrån socialtjänstlagen. För mer information kontakta någon av socialsekreterarna. 

Hit ringer du om du:

  • Behöver hjälp och stöd och vill göra en ansökan 
  • Vill göra en anmälan då du känner oro för ett barn som inte är ditt eget. Privatpersoner kan göra anmälan anonymt, myndigheter har anmälningsplikt och får inte vara anonyma.

Konsultation

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall till barn- och familjeavdelningen och beskriv oron för barnet innan beslut tas om anmälan. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och andra myndighetspersoner göra. 

För att få kontakt under kontorstid så ringer man 0454-93 210 (socialförvaltningens reception) 
mellan 8.00-12.00, 13.00-16.00 mån-fre. 

Socialsekreterarna på barn och unga har från och med telefontid 8.30-9.30 alla dagar förutom onsdag då telefontiden är 13.00-14.00.

Vid akuta situationer efter kontorstid och helgdagar ringer man polisens nummer 114 14 eller 112 för att nå socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 03 mars 2017