Stöd till familj och barn

Stöd till familj och barn

Socialförvaltningen ger bland annat föräldrastöd samt ger stöd i familjerättsliga frågor. Vi erbjuder även stöd för personer som är utsatta för våld i nära relationer samt familjerådgivning. På Olofströms kvinnojour kan du söka hjälp anonymt. Samtal, stöd och rådgivning är kostnadsfritt.

Om du misstänker att ett barn far illa eller om du blivit utsatt för våld i en nära relation kan du kontakta våra socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 13 maj 2015