Synpunkter och svar

Publicerade svar på klagomål & synpunkter

Utbildningsförvaltningen svarar men publicerar inte alla inkomna klagomål och synpunkter offentligt på webben.

2017

 • 8 2017
  2017-03-14
  Information angående enskilda avlopp på webben
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 7 2017
  2017-03-07
  Hyresvärdar på webben
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 12 2017
  2017-02-08
  Kontakt med hemtjänst
  Socialförvaltning
 • 11 2017
  2017-02-02
  Information om barnomsorgsavgifter
  Utbildningsförvaltning
 • 10 2017
  2017-02-01
  Sportlovsprogram
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 9 2017
  2017-01-31
  Hantering av Skrubbeboda skola
  Kommunalråd
 • 6 2017
  2017-01-18
  Snöröjning i Kyrkhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 5 2017
  2017-01-17
  Länkar och sökfält fungerar inte på hemsidan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 4 2017
  2017-01-16
  Varning för vilt Ö.Ringvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 3 2017
  2017-01-13
  Vinterväghållning av GC-vägar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2 2017
  2017-01-12
  Plogning av Dannfeldtsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 1 2017
  2017-01-10
  Grusning i Hemsjöhult
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2016

 • 54 2016
  2016-12-25
  Trasig belysning Hasselvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 53 2016
  2016-12-20
  Önskemål om belysning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 52 2106
  2016-12-07
  Parkeringsböter på Äppelvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 35 2016
  2016-12-02
  Synpunkter på kommunens vapen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 51 2016
  2016-11-27
  Inloggning på nya Dexter
  Utbildningsförvaltning
 • 50 2016
  2016-11-24
  Gångbro på Blåklintsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 49 2016
  2016-11-18
  Utveckla Hemsjö
  Kommunalråd
 • 48 2016
  2016-11-17
  Vägunderhållning Havagårdsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 47 2016
  2016-11-15
  Förslag att utveckla funktionsstöd för neuropsykiatriska diagnoser
  Socialförvaltning
 • 46 2016
  2016-11-14
  Trasig belysning Ö. Storgatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 45 2016
  2016-11-14
  Trasig belysning Hemsjöhultsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 44 2016
  2016-11-09
  Utveckla Hemsjö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 42 2016
  2016-11-02
  Snökottning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 43 2016
  2016-11-02
  Utdelning av parkeringsskiva
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 41 2016
  2016-10-29
  Varför betala kommunal och statlig skatt
 • 66 2016
  2016-10-28
  Protest mot planerat koloniområde väster om Agrasjön
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 55 2016
  2016-10-25
  Hemspråk på äldreomsorg
  Socialförvaltning
 • 40 2016
  2016-10-24
  Hål i Isaksmålavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 65 2016
  2016-10-20
  Trafiksituationen vid Jämshögs skola
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 39 2016
  2016-10-14
  Evenemangskalendern på hemsidan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 38 2016
  2016-10-12
  Problem för lastbilar i korsning på Smedjevägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 37 2016
  2016-10-07
  Biltrafik på cykelbana vid Toffelvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 36 2016
  2016-10-01
  Wifi på äldreboende
  Socialförvaltning
 • 64 2016
  2016-09-18
  Hål och bulor på Hemsjöhultsvägen och Gåragölsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 63 2016
  2016-09-17
  Skadad trottoar i korsningen Hasselvägen-Kvarnvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 61 2016
  2016-09-06
  Skötsel kring Halens badplats och friluftsliv
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 62 2016
  2016-09-06
  Förslag på MTB-led
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 60 2016
  2016-08-26
  Förslag på MTB-led
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 59 2016
  2016-08-24
  Beröm för fin offentlig miljö
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 58 2017
  2016-08-18
  Trasig belysning på Villavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 57 2016
  2016-08-17
  Blankett för alternativ kost
  Socialförvaltning
 • 8 2016
  2016-04-26
  Kontaktuppgifter funktionsstöd
  Socialförvaltning
 • 56 2016
  2016-04-17
  Matlådorna till våra äldre
  Socialförvaltning
 • 34 2016
  2016-04-07
  Klagomål felaktig hemtjänsttaxa
  Socialförvaltning
 • 33 2016
  2016-04-05
  Klagomål Betlemhemsvägen
 • 32 2016
  2016-03-30
  Parkeringsrutor Nygatan
 • 31 2016
  2016-03-30
  Sopa Banvallsleden
 • 30 2016
  2016-03-24
  Hundrastgård Jämshög
 • 29 2016
  2016-03-24
  Promenadslingor Halen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 28 2016
  2016-03-24
  Olovligt boende Ekängsliden
 • 27 2016
  2016-03-22
  Dexter barnomsorgen
  Utbildningsförvaltning
 • 26 2016
  2016-03-22
  Hundrastgård Vilboken
 • 25 2016
  2016-03-22
  Underhåll Spinkamålavägen
 • 24 2016
  2016-03-11
  Direktlänk till biblioteket på kommunens hemsida
 • 23 2016
  2016-03-09
  Hal bro
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 22 2016
  2016-03-01
  Byte av barngrupp
  Utbildningsförvaltning
 • 21 2016
  2016-02-29
  Ledstänger utomhus
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 20 2016
  2016-02-28
  Parkour bana
 • 19 2016
  2016-02-22
  Försköning kring åarna
 • 18 2016
  2016-02-22
  Plogning och saltning Frödingevägen
 • 17 2016
  2016-02-19
  Hala vägar Hemsjöhultsvägen och Gåragölsvägen
 • 13 2016
  2016-02-05
  Bemötande hemtjänsten
  Socialförvaltning
 • 15 2016
  2016-02-05
  Öppna grindar och dålig skyltning
 • 11 2016
  2016-01-31
  Skräpigt längs cykelbana
 • 10-2016
  2016-01-25
  Hemsidan ändringsönskemål
 • 9-2016
  2016-01-22
  Snöröjning
 • 7-2016
  2016-01-15
  Felstavad vägadress Pehr Thomassons väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 6-2016
  2016-01-14
  Låsbara skåp i idrottshallen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 5-2016
  2016-01-13
  Placering av ny förskola Vilboken
  Utbildningsförvaltning
 • 4-2016
  2016-01-09
  Skidbacken
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 3-2016
  2016-01-09
  Snöskottning och grusning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2-2016
  2016-01-05
  Kyld mat inom äldreomsorgen
  Socialförvaltning
 • 1-2016
  2016-01-02
  Hasighetsbegränsning Ekerydsplan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2015

 • 319
  2015-12-31
  Sammanfattning av inkomna synpunkter och klagomål 2015
 • 318
  2015-03-17
  Sophantering
  VMAB
 • 316
  2015-02-15
  Vanvård Västralid
  Socialförvaltning
 • 317
  2015-02-15
  Nerfällda björkar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 315
  2015-02-15
  Fälla två tallar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 314
  2015-02-11
  Dagis under sportlovet
  Utbildningsförvaltning
 • 313
  2015-02-10
  Eftersatt munvård
  Socialförvaltning
 • 312
  2015-02-09
  Anmälan dålig skötsel
  Socialförvaltning
 • 310
  2015-02-05
  Komvux i Olofström
  Utbildningsförvaltning
 • 311
  2015-02-05
  Skabbrävar i Oredslund
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 307
  2015-01-19 v
  Ovårdad tomt
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 305
  2015-01-17
  Mötesplatser för äldre
  Socialförvaltning
 • 309
  2015-01-16
  Bemötande
  Socialförvaltning
 • 304
  2015-01-16
  Fallande träd
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 303
  2015-01-16
  Diverse synpunkter
  Socialförvaltning
 • 302
  2015-01-14
  Förhållningssätt soc
  Socialförvaltning
 • 301
  2015-01-08
  Trasig gatubelysning Samhällsbyggnadsförv
 • 301
  2015-01-08
  Trasig gatubelysning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 300
  2015-01-05
  Basket i Olofström
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 299
  2015-01-02
  Felparkerade bilar
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2014

 • 298
  2014-12-11
  Nattvandring
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 296
  2014-12-08
  Ombyggnad av infart
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 294
  2014-11-12
  Lämna avfall Snatteboda?
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 293
  2014-10-30
  Vägproblem på Arkelstorpsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 289
  2014-10-23
  Undermålig kost
  Utbildningsförvaltning
 • 287
  2014-10-21
  Dammrenovering
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 286
  2014-10-18
  Boka skogen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 283
  2014-10-13
  Belysning Vikingavägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 281
  2014-10-01
  Belysning på Banvallen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 282
  2014-09-25
  Sjömärkena i Halen
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 280
  2014-09-03
  Övergångsställe
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 285
  2014-09-03
  Övergångsställe
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 279
  2014-08-25
  Busshållplatser
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 284
  2014-08-19
  Cykelbanan från Brännaregården
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 277
  2014-08-04
  Inte trygg på Tåkasjövägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 278
  2014-08-04
  Farthinder på Strandplan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 276
  2014-07-22
  Saltning av väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 274
  2014-07-19
  Underhållet av Nissatorpsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 275
  2014-07-18
  Skolungdomar kan hjälp till på Äldreboende
  Socialförvaltning
 • 275b
  2014-07-18
  Väghållning Rosendalsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 268
  2014-07-16
  Dålig väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 272
  2014-07-15
  Rosendalsvägen väldigt dålig
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 267
  2014-07-03
  Orlundens badplats
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 266
  2014-06-22
  Dålig väg
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 264
  2014-06-19
  Missnöje hur gräsmattor klipps
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 265
  2014-06-17
  Snärjevägen är dåligt skött
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 262
  2014-06-10
  Dåligt skick på Halenvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 261
  2014-06-09
  Larm på Hemtjänsten
  Socialförvaltning
 • 260
  2014-06-02
  Klippning av gräset vid korsningen Bredgatan
 • 257B
  2014-05-14
  Undersökning, bra att bo i Olofström?
 • 258
  2014-05-14
  Har kommunen LOV?
  Kommunalråd
 • 259
  2014-05-09
  Längre öppettider på Biblioteket lördagar och söndagar
  Kultur- och fritidsförvaltning
 • 257
  2014-04-25
  Skolmaten
  Utbildningsförvaltning
 • 256
  2014-04-21
  Farthinder på Oredslundsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 254
  2014-04-12
  Höga taxor och avgifter
  Kommunalråd
 • 255
  2014-04-11
  Asfaltering vid tomtgräns
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 253
  2014-04-04
  Farthinder på Jämshögsvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 250
  2014-03-13
  Breddning av Sunnanvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 247
  2014-02-18
  Hundrastgård
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 244
  2014-02-12
  Stort hål i gatan
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 246
  2014-02-11
  Buller och stendamm i Vilshult
  Kommunalråd
 • 242
  2014-01-31
  Förbättra Halenvägen
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 240
  2014-01-27
  Snöskottning
  Samhällsutvecklingsavdelning
 • 2013

 • 237
  2013-12-30
  Rotarys almanacka
 • 236
  2013-12-30
  Lyssna på kommuninvånarna
  Kommunalråd