Tillgängliga lokaler

Olofströms kommun arbetar för att öka tillgängligheten i kommunen. 
Inventeringen för att visa vilka fysiska hinder som finns i kommunens lokaler pågår.