Tillsynsavgifter

Fasta tillsynsavgifter/år

Alkoholservering/allmänheten - 850 kr
Alkoholservering/slutna sällskap - 850 kr.
Tillfällig alkoholservering/allmänheten - 0 kr.
Tillfällig alkoholservering/slutna sällskap - 0 kr.
Trafikservering - 1 200 kr.
Försäljnings-/serveringsställen för öl klass II - 850 kr
(Tillsynsavgiften för tillfällig servering ingår i ansökningsavgiften). 

 

Rörlig tillsynsavgifter/år 

Helårsomsättning i kronor Avgift   
            
Automatspel 
Handläggs av Lotteriinspektionen 
Hemsida: www.lotterinspektionen.se 
0-99999  1 200    
100 000- 250 000 1 500    Blanketter: 
Anmälan om försäljning av tobaksvaror
250 001 - 500 000 2 900    
 500 001- 750 000 3 700    
750 001- 1 000 000  4 200    
1 000 001 - 1 500 000 5 000    
1 500 001- 2 000 000 5 700    
2 000 001 - 2 500 000 6 200    
2 500 001 - 3 000 000 6 800    
3 000 001 - 3 500 000 7 300    
3 500 001 - 4 000 000 7 900    
4 000 001 - 5 000 000 8 500    
5 000 001 - 6 000 000 9 200    
6 000 001- 9 900    
 

Senast uppdaterad: 22 april 2015