Årets ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmuntra det ideella ledarskapet genom att  årligen dela ut Ungdomsledarstipendium till personer, som är verksamma i Olofströmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

På detta sätt vill nämnden stimulera till framgångsrikt ungdomsledarskap samt uttrycka sin uppskattning av förtjänstfullt arbete.
Stipendiet delas i ett kvinnligt och ett manligt stipendium och utgår med vardera 5 000 kr och ett diplom.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiater vid sammanträde under våren och priset delas därefter ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni.

Villkor för att få stipendium

  • Personen skall vara verksam inom en Olofströmsförening med ungdomsverksamhet
  • Personen skall ha utfört ett förtjänstfullt arbete inom föreningens ungdomsarbete, antingen som ledare eller som ledamot i styrelse eller kommitté. Arbete under senaste året kommer att värderas högre.
  • Styrelse i förening föreslår kandidat/er till stipendiet.

Skicka din nominering till:
Kultur- och Fritidsnämnden
Box 301
293 24 Olofström

Vinnare av årets ungdomsledare:

 År  Pristagare  
2014 Petronella Lundborg-Sjöholm. UF Contact och Torbjörn Olofsson, BK Union 5 000 kr
2013

Martina Karlsson, OK Vilse 87 och Mikael Möllervärn, Olofströms Judoklubb

5 000 kr

Senast uppdaterad: 30 juni 2016