Upphandlings- och inköpspolicy

Ni hittar kommunens gällande policy för upphandling och inköp nedan