Protokoll

På denna sida finns protokoll från Utbildningsnämndens möten.

Utbildningsnämndens protokoll 2017

Datum
Protokoll 2017-12-11
Protokoll § 88 direktjustering 2017-11-06
Protokoll

2017-11-06

Protokoll 2017-10-02
Protokoll 2017-09-04

Protokoll

2017-06-12
Protokoll 2017-05-15

Protokoll

2017-03-20

Protokoll 2017-02-06

 

Utbildningsnämndens protokoll 2016 Datum
Protokoll 2016-12-12
Protokoll 2016-11-07
Protokoll 2016-09-26
Protokoll 2016-09-05
Protokoll 2016-06-13
Protokoll 2016-05-16
Protokoll 2016-04-04
Protokoll 2016-02-01

Senast uppdaterad: 15 december 2017