Utveckla centrum och åarna!

Olofströms centrum har utvecklats positivt de senaste åren med bland annat ett förnyat torg, Storlekplats, nya butiker med inbjudande fasader längs Storgatan och mycket annat.Den här utvecklingen vill vi ska fortsätta och under våren påbörjar därför Olofströms kommun, i samarbete med flera andra aktörer, ett projekt där vi tittar närmare på hur centrum kan utvecklas framöver. Stort fokus kommer att läggas på hur vi kan utveckla miljön runt åarna så att dessa kan bli ännu attraktivare för promenader och mötesplatser. Vi kommer också arbeta med att utveckla torget och skapa förutsättningar för att genomföra fler aktiviteter i centrum.      

Under våren har du möjlighet att vara med och påverka med dina synpunkter via medborgarforumet Utveckla Centrum. Medborgarforumet innehåller följande inslag: 

Följ med på Gå-Tur

En Gå-Tur är ett bra sätt att tillsammans med andra att dela upplevelser längs en promenad i centrum. Vi kommer stanna till vid utvalda platser för att reflektera över några olika frågor om platsen vi möter.

Fredag 15 april kl.10-12
Lördag 23 april kl.10-12
Måndag 25 april kl.14-16

Anmälan senast 6/4 via e-post utvecklacentrum@olofstrom.se
Det finns även möjlighet att anmäla en förening eller grupp till Gå-Tur. Kontakta Daniel Ottosson, 0454-930 18 för överenskommelse om tidpunkt.

Paddla genom centrum

Söndag den 10 april finns en unik möjlighet att få uppleva Olofström från å-sidan. I samarbete med Halens kanotcentral anordnar vi en paddlingstur genom centrum där vi tillsammans reflekterar över upplevelser längs vägen. Vi startar kl.10 och kl.13 från Södra Sund.

Anmälan senast 6/4 via e-post utvecklacentrum@olofstrom.se

Dela med dig av dina favoritplatser och utvecklingsförslag längs åarna i centrum på Instagram

  •   Tagga en bild på din favoritplats längs åarna med #utvecklacentrumOFM och berätta varför du tycker om den.
  •   Tagga en bild på en plats som du tycker behöver utvecklas längs åarna med #utvecklacentrumOFM och berätta om dina förslag.

Du kan även lämna in dina förslag via e-post: utvecklacentrum@olofstrom.se

eller brev:

Olofströms kommun
”Utveckla Centrum”
Östra Storgatan 5
Box 302
29324 Olofström

Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till 31 maj. Under sommar och höst kommer inkomna synpunkter bearbetas och ett centrumutvecklingsprogram tas fram som vi kan jobba vidare med. Bland alla som lämnat synpunkter lottar vi ut 10 förkläden!

Lyssna på mer om centrumutvecklingsprojektet och prata med oss om dina tankar och idéer!  

Måndag 4 april kl.17-20 finns vi på plats i Folkets Hus. Då har du också möjlighet att lyssna på en inspirerande trädgårdsföreläsning med Farbror Grön.