Välfärds och brottsförebyggande rådet

 

Det finns ett välfärdsprogram som beskriver organisation, mål och arbetssätt för en god folkhälsa och brottsförebyggande insatser i Olofströms kommun under mandatperioden 2011-2014. VÄLFÄRDSRÅDET har det övergripande ansvaret för att arbetet sker i enlighet med programmet.


Välfärdsprogrammet för en god folkhälsa och brottsförebyggande insatser 2011-03-14 (pdf)

 

Från Landstinget i Blekinge  
Jan Björkman  
   
Från Olofströms kommun
Politiker
 
Sara Rudolfsson S  
Miroslav Milurovic S Rolf Persson S
Patrik Krupa M Christoffer Nilsson Magnstedt C
Klavs Wix Nielsen KD  
                            
Förvaltningschefer  
tf Fc Drina Prgomet Utbildning Irene Robertsson  Kommunledning
Joanna Holden Kultur & Fritid Camilla Munther Socialförv
   

 

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017