Valnämnden

Valnämnden är en kommunal nämnd. Valnämndens uppdrag är att genomföra folkomröstningar. Bland annat utser nämnden valförrättare (rösträknare) och fattar beslut om valdistrikt . Nämnden är vald av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Arbetet omfattar även eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om kommande val och även historik från genomförda val.

Ledamöter i valnämnden:

Ledamöter 2015 - 2018  
Anita Skarphagen   (S) Ordförande
Håkan Björkman (S) 1:e vice ordförande
Britt-Marie Rosén (S)  
Anna Karlsson-Mårtensson (V)  
Nils-Johan Johnsson (C) 2:e vice ordförande
     
Ersättare    
Hans Åkesson (S)  
Håkan Assarsson (S)  
Pirjo Veteli (S)  
Bengt Jämstorp (KD)  
Niklas Nordström (M)  

Senast uppdaterad: 24 april 2017