Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer

Nästa kursstart beräknas till augusti 2017!

För att antas till utbildningen ska du ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper. Svenska som andraspråk 1 rekommenderas om du inte har svenska som modersmål.

Efter genomgången utbildning ska du ha de grundläggande kunskaper som krävs för att vara anställningsbar som undersköterska. Under den sista terminen, av de tre terminer som utbildningen omfattar, väljs inriktning.

Komvux i Olofström erbjuder två inriktningar:

  • Äldreomsorg – med inriktning mot att arbeta med äldre i hemtjänst och på särskilda boenden etc.
  • Funktionsstöd – med inriktning mot att arbeta med funktionshindrade personer som personlig assistent eller boendestödjare etc.

Som vuxenstuderande har du själv stort ansvar för dina studier. Undervisningstiden bedrivs med en blandning av lektioner, grupparbeten och egenstudier. Räkna med 2 – 3 dagar lektionsbunden undervisning per vecka.

Arbetssättet kräver ett stort intresse och egenansvar. Till ditt stöd har du lärare som undervisar och handleder dig i dina studier.

Har du behov av att komplettera med något eller några ämnen (t.ex. om du har en äldre utbildning) kan du söka dessa för att studera flexibelt på distans. Kontakta skolan för mer info.

Utbildningen är på gymnasienivå, och är studiemedelsberättigad.