Västralid

Västralid är ett äldreboende i västra delen av Olofströms centralort.
Här finns 47 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Respektive huskropp är på tre till fyra våningar.

På Västralid finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor.
Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.