Vilbokens förskolor

Vilbokens förskola

Vilbokens förskola ligger på adressen Vilboksvägen 5 A, Olofström i ett naturskönt område med närhet till skogen, sjön och härliga naturslingor. 

Förskolan består av 7 avdelningar:

  • Granen 1-4 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-935 03 
  • Björken 1-4 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-932 01
  • Linden 1-4 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-936 56
  • Eken 1-4 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-930 89
  • Aspen 1-4 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-936 57
  • Boken 1-5 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-937 76
  • Tallen 5 årsavdelning - Kontakt tel: 0454-930 32

Lönnen och Humlan

Lönnen och Humlan är belägen i Vilboksområdet med nära tillgång till Vilbokens förskolegård, naturslingor, skogen och sjön. Förskolan ligger på adressen Jägaregatan 34, Olofström.

Lönnen och Humlan är två utvidgade syskonavdelning som tillhör vilbokens förskola med barn i åldrarna 1-5 år.
Avdelning - Lönnen, kontakt tel: 0454-930 26
Avdelning - Humlan, kontakt tel: 0454-932 22

Förskolans verksamhet

Förskoleåldern är betydelsefull för barnets utveckling. Förskola och föräldrar ska tillsammans sträva efter att varje barn får bra möjligheter att utvecklas till en självständig individ med en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklingsförmåga och vi arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö-98.

Vi arbetar efter grön flagg. Vi har en miljöinriktning och har miljöcertifikat.
Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare samt att vi har en specialpedagog anknuten till vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017