Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vuxenstudier kan bedrivas inom Studiecentrum och Komvux. I kommunen finns också en folkhögskola och en yrkeshögskola. På denna sida samlar vi den vuxenutbildning som finns att tillgå i Olofströms kommun.

Komvux
I Komvux kursutbud finns grundskole- och gymnasiekurser, omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå samt SFI.

Yrkeshögskolan
Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar – YH – inom flera olika specialiseringar. YH är fördelaktiga utbildningsalternativ som med stor
säkerhet leder till jobb.
 

Svenskundervisning för invandrare, SFI
SFI vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska, bor i Olofströms kommun och har fyllt 16 år. Du läser enligt nationell kursplan för SFI som omfattar kurserna A, B, C och D. Vilken kurs du ska börja i beror bland annat på din utbildningsbakgrund och din målsättning.