Vuxenutbildning

Vuxenutbildning


  • Upprop för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning tisdag 22 augusti!

            Läs mer


 

  • Vi har platser kvar på utbildningen Vård- och omsorg med start 28 augusti 2017

            Här kan du läsa mer: Vård- och omsorgsutbildning

            Välkommen med en ansökan!


Komvux

I Komvux kursutbud finns grundskole- och gymnasiekurser, vård- och omsorgsutbildning, hästskötarutbildning samt SFI.

Yrkeshögskolan Syd
Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar – Yh – inom flera olika specialiseringar. YH är fördelaktiga utbildningsalternativ som med stor
säkerhet leder till jobb.
 

Svenskundervisning för invandrare, SFI
SFI finns för dig som har ett annat modersmål än svenska, bor i Olofströms kommun och är över 16 år. Kurserna på SFI heter  A, B, C och D. Vilken kurs du ska börja i beror bland annat på din utbildningsbakgrund och dina mål. 

Senast uppdaterad: 21 augusti 2017