Yrkesroller och kompetenser

Yrkesroller och kompetenser

Under denna rubrik finner du beskrivningar av de olika kompetenser och uppdrag som finns inom Elevhälsan. Det är medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.