Anläggning av nya våtmarker på Odasjöslätt

31 augusti 2020 | Nyheter

Under vecka 36 startas anläggningen av nya våtmarker på Odasjöslätt upp. Den tidigare våtmarken har dikats ut för att få bort vatten snabbare från området för att kunna använda marken som jordbruksmark. Dock resulterar utdikningar i övergödning av hav och sjöar, översvämningar nedströms och mindre vatten till grundvattenmagasin. 

Återställningen av våtmarken kommer att göras genom att ån meandras (skapande av så kallade å-slingor) samt att det byggs två större dammar som kan hålla större mängder vatten vid hög nederbörd. Tre mindre dammar som kan hålla kvar regnvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kommer också att göras. Arbetet ska vara klart innan årsskiftet och finansieras genom Naturvårdsverkets LONA-stöd (Lokala Naturvårdssatsningen).

Genom dessa åtgärder på området kommer övergödningen från Vilshultsån att minska i hav och sjöar, översvämningarna i centrala Olofström kommer troligen att minska samt att   grundvattenmagasinen i området kommer kunna hålla en jämnare nivå. Allt detta är ett resultat av att man saktar ner vattenflödet i Vilshultsån.

När åtgärderna är klara ska det finnas möjlighet för allmänheten att vistas i delar av området.