Åtgärder har satts in för att säkerställa tryggheten

14 oktober 2020 | Huvudnyhet

Sedan i slutet av förra veckan har trygghetslarmens svarstider varit fördröjda, varav Olofströms kommun satte in åtgärder för att säkerställa att brukare med trygghetslarm ska känna sig trygga.

Snabbt efter problemet blivit känt valde Olofströms kommun att säkra upp trygghetsrutinerna som kunde dras tillbaka under fredagen. Detta efter leverantör rapporterat att problem åtgärdat. Då problemet kvarstod på måndagen valde Olofströms kommun att återinsätta åtgärderna.

Åtgärderna handlar om utökad personalstyrka då extra tillsyn hos brukarna har genomförts. Personalen har haft kontakt med samtliga brukare samt utökat larmvägen med ett telefonnummer, som berörda kan ringa vid behov.

- De extra åtgärderna har vi satt in för att ingen person ska påverkas negativt av de problem som just nu finns hos larmoperatören och för att de ska känna sig trygga, säger Lorine Ingemansson, enhetschef för larmorganisationen.

Verksamhetsansvariga tillsammans med medarbetare fortsätter att arbeta med lösningar och hur vi på bästa sätt kan fortsätta ge trygghet till brukarna. Olofströms kommun har sedan problemet uppdagades haft en dialog med leverantör om de förbättringsåtgärder som är nödvändiga.

Idag har 476 personer trygghetslarm i Olofströms kommun.

Vid frågor kontakta
Lorine Ingemansson
0454-930 72
Enhetschef för larmorganisation