Begränsad framkomlighet längs Idrottsvägen från mitten av maj

16 maj 2019

I mitten av maj, startar arbetet med att bygga en ny förhöjd trottoar utmed holje ån vid Holjeskolan. Framkomligheten kommer vara begränsad men öppen för gående och cyklister. Respektera entreprenörens avspärrningar. Man kommer även att bygga skyddsvallar längs med holjeån från Idrottsvägen vidare bakom Dannfältet till ishallens parkering. Utfyllnad av flygfältet till samma nivå som tidigare utfyllnad kommer att påbörjas efter att Holje marknad har varit.

Under pågående arbeten kommer mycket lastbilstrafik att belasta Idrottsvägen. Vi försöker minska problemen med dammbildning om vi skulle få en torr period då arbete pågår. 

Entreprenör är Svevia och deras kontaktperson i tekniska frågor är:
Peter Nilsson
070-148 51 72 eller peter.nilsson@svevia.se

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:

Roger Jönsson
Teknisk samordnare på Olofströms Kommun
0454-930 15 eller roger.jonsson@olofstrom.se