Beläggningsarbeten på enskilda vägar

16 augusti 2018 | Nyheter

Olofströms kommun kommer under augusti att belägga följande vägar med krossad och återvunnen asfalt. Se även karta.

  • Snärjevägen
  • Erikstorpsvägen
  • Hemsjöhult/Gåragölsvägen
  • Havagårdsvägen
  • Holjevägen, Kyrkhult

Under tiden asfalteringen pågår, kommer det att bli problem med framkomligheten, men det ska gå att ta sig in och ut från sin fastighet åt något håll. Asfalteringen startar preliminärt den 13/8, men förarbeten som till exempel lagning och sopning inleds tidigare.

Asfalteringsarbetena utförs av PEAB Asfalt och förarbetena av PEAB Asfalt och Ekne Gård. Återställningen efter fibernedgrävningen utförs av Charlottendal Maskin AB och bekostas av IP-Only.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ola Karlsson, Teknisk samordnare-Infrastruktur, Olofströms Kommun. 

E-post: ola.karlsson@olofstrom.se 
Telefon: 0454-93 015.

Frågor gällande arbetets gång, och när respektive väg kommer att beläggas, hänvisas till Kenny Gustavsson på PEAB Asfalt: 073-384 86 15.

Karta över vägar som ska beläggas med asfalt