Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft

28 juni 2019 | Nyheter

Den nya tobakslagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler, på uteserveringar, busshållplatser och allmänna lekplatser. Platser som redan är rökfria fortsätter att vara det exempelvis förskolor och inne på serveringar.

Enligt lagen blir det förbjudet att röka cigaretter och andra produkter som exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor på följande platser:

  • uteserveringar
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
  • utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, till exempel busshållplatser

Den som äger eller disponerar en lokal, ett annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att det ska efterlevas. 

Olofströms kommun kommer att skylta upp de lokaler som kommunen äger men i de fall verksamheten sköts av annan part, exempelvis förening, åligger det föreningen att säkerställa att rökförbudet efterlevs.

Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som har ansvar för tillsynen. Det innebär att det är dem som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.