Digitala skylten tillfälligt ur funktion

18 maj 2017 | Nyheter

Den digitala skylten utmed väg 15 är just nu tyvärr ur funktion och visar inga bilder. Felsökning pågår hos leverantören och vi hoppas att den snart ska vara igång igen.