Distansundervisning på Nordenbergskolan utökas

18 november 2020 | Nyheter

Sedan höstterminens start har elever i åk. 2 och 3 haft distansundervisning en dag i veckan. Nu utökas distansundervisningen till en vecka i taget.

För att minska smittspridning har utbildningsförvaltningen valt att utöka distansundervisningen för eleverna på Nordenbergsskolan. Fram tills nu har elever i framförallt åk. 2 och 3 studerat hemifrån en dag i veckan. Nu utökas distansundervisningen till en vecka i taget per årskurs. Först ut är åk. 2 och sedan åk. 3 och sist åk. 1. Det blir ett rullande schema som gör att en hel årskurs är hemma åt gången. Det innebär att i snitt är de 160 elever färre på plats, jämfört med ungefär 80 elever som det har varit fram tills nu.

- Vi behöver göra mer och detta är nästa steg, enligt Kerstin Tjernlund, rektor på Nordenbergsskolan.

Lärarna kommer att ges möjlighet att ställa om inför det utökade distansundervisningen.

- Det är viktigt att vi gör det vi kan för att minska riskerna att smittas av covid19, säger Patrik Håkansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Beslutet fattas för att minska antal elever på plats i skolan i syfte att undvika trängsel. Den utökade distansundervisningen börjar torsdagen den 19 november och gäller fram till sportlovet v. 8.