Eldningsförbudet i Blekinge

12 juni 2020 | Huvudnyhet

Det råder eldningsförbud i Blekinge.

Det råder eldningsförbud från och med klockan 18:00 fredagen den 12 juni. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats.

Currently there is a fire ban throughout Blekinge County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Blekinge ein Feuerverbot.

En länsstyrelse eller en kommun har rätt att besluta om föreskrifter om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och länets räddningstjänster.

Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Mer information om aktuella beslut om eldning hittar du på Länsstyrelsen webbsida.