Extrem brandrisk i Blekinge

15 juni 2018 | Nyheter

Brandrisken är för närvarande extremt hög i Blekinge. Det råder därför fortsatt eldningsförbud i hela länet. 

Var extra försiktig och uppmärksam om du är ute i skog och mark och undvik aktiviteter som kan medföra risk för antändning. Om du tänkt grilla får du endast göra detta vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Om du upptäcker en brand ska du varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden.

Eldningsförbud, Länsstyrelsen Blekinge

Brandriskprognos, SMHI