Förnyelse av Aniaraparken

17 november 2020 | Huvudnyhet

Just nu pågår en förnyelse av Aniaraparken. En fontänsten i granit installeras på platsen där den tidigare träpaviljongen stod. Paviljongen togs bort för ett par år sedan och sedan dess har det varit ett tomt hål i parkanläggningen. Fontänstenen är tillverkad av Zaarstone i Vilshult och kommer pryda sin plats tillsammans med nya blomsterplanteringar och en markbeläggning av sågad gatsten.

Bilden visar en fontänsten i granit som ska installeras på platsen där den tidigare träpaviljongen stod i Aniaraparken.