Heja biologisk mångfald

25 april 2017 | Nyheter, Barn & utbildning

Heja biologisk mångfald!

Under tisdagsförmiddagen hjälpte en grupp barn från Jämshögs förskola till att hålla sandytor öppna i Ljungryda narurreservat. Genom att hålla sandytorna öppna kan insekter, som annars har svårt att hitta den miljö de behöver, finna en boplats. På två av bilderna syns förstorade modeller av ett par bin som finns här: murarbi och byxbi.

Ljungryda är ett cirka 11 hektar stort naturreservat, som tillsammans med ett cirka 19 hektar stort naturreservat på Skånesidan, Östafors bruk, utgör ett sammanhängande naturskyddat område. I naturreservatet ingår sedan år 2012 även en mindre del av en grustäkt som har visat sig ha många skyddsvärda gaddstekelarter inneboende. Till exempel finns här spetssandbi, monkesolbi, dynsmalbi och silversandbi. Det finns också gott om den ovanliga växten dvärgserradella i området.