Heja folkhälsa!

07 maj 2018 | Nyheter

Vi vill veta hur du mår och hur du har det. Olofströms kommun har tillsammans med övriga länets kommuner och Landstinget Blekinge skickat ut enkäten ”Hälsa på lika villkor” till över 7 000 Blekingebor. Om du har fått enkäten hem till dig hoppas vi att du tar dig tiden att berätta om din hälsa. Då kan vi bättre planera vilka insatser och vilket stöd vi ska göra i kommunen och länet. Din hälsa är viktig – för både dig och oss.