Heja nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult!

23 februari 2018 | Huvudnyhet

I KOM-projektet pågår just nu förberedelser inför anläggning av första etappen i Tulseboda Brunnspark vilket omfattar rödmarkerat område på illustrationsplan nedan. Vi beräknar att göra detta under april-maj månad.

Parallellt med detta arbete pågår workshop tillsammans med Wanås Konst och Kyrkhults skola/förskola där barnen är delaktiga att skapa konst i kulturmiljön. Odlingen för barnen fortsätter tillsammans med projektets trädgårdsmästare. Just nu bygger de en hydroponisk odling (odling utan jord med rörligt vatten) som senare är tänkt att flyttas ut i parken.

Illustrationsplan

Vill du veta mer om projektet kan du läsa om det här: KOM-projektet