Heja ridleder!

04 juli 2017 | Nyheter

Nu är ridlederna i Halens naturreservat markerade i terrängen. Det innebär att det finns tre slingor man kan rida på i varierande längder. Samtliga ridleder har start/mål väster om ridskolan. De nya ridlederna är godkända av Länsstyrelsen och anvisar vilka stigar och vägar det är tillåtet att rida på i naturreservatet.

Framöver planeras även en rasthage för hästarna med grillplats samt en parkeringsplats vid start- och målplatsen. De markerade ridlederna är en del av Olofströms kommuns arbete med att utveckla friluftslivet. Vi arbetar med att ta fram en friluftsplan som beräknas vara klar under nästa år.

Kartan över ridlederna (kartan är under bearbetning): Karta över ridleder i Halens naturreservat 

  • Gula leden 2,6 km
  • Gröna leden 5 km
  • Röda leden 7,9 km