Justerat protokoll från Holje holdings bolagsstämma den 17 juni 2020

24 juni 2020 | Tillkännagivande

Holje holding hade bolagsstämma den 17 juni 2020. Protokollet är justerat och anslås under perioden 24 juni - 16 juli 2020

Protokoll (PDF)