Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars 2020

26 mars 2020 | Tillkännagivande

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 24 mars 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 26 mars-20 april 2020.

Protokoll 2020-03-24