Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020

14 februari 2020 | Tillkännagivande

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 11 februari 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 11 februari - 10 mars 2020.

Protokoll 2020-02-11