Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020

24 mars 2020 | Tillkännagivande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har justerat en paragraf omedelbart vid möte idag den 24 mars 2020. Protokollet anslås under perioden 24 mars-15 april 2020.

Protokoll 2020-03-24 omedelbart justerad paragraf.