Justerat protokoll från krisledningsnämnden

24 mars 2020 | Tillkännagivande

Krisledningsnämnden hade sammanträde den 20 mars 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 24 mars - 16 april 2020.

Protokoll 2020-03-20