Justerat protokoll från krisledningsnämnden den 25 mars 2020

27 mars 2020 | Tillkännagivande

Krisledningsnämnden hade sammanträde den 25 mars 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 27 mars-21 april 2020.

Protokoll 2020-03-25