Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 13 maj 2020

14 maj 2020 | Tillkännagivande

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 13 maj 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 14 maj - 5 juni 2020.

Justerat protokoll finns på socialkontoret.