Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 juli 2020

16 juli 2020 | Tillkännagivande

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 15 juli 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 16 juli - 7 augusti 2020.

Justerat protokoll finns på socialkontoret.