Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 24 juni 2020

25 juni 2020 | Tillkännagivande

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 24 juni 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 25 juni - 17 juli 2020.

Justerat protokoll finns på socialkontoret.