Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 mars 2020

26 mars 2020 | Tillkännagivande

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 25 mars 2020. Protokollet är justerat och anslås under perioden 26 mars -17 april 2020.

Justerat protokoll finns på socialförvaltningen.