Kommunalt aktivitetsansvar – sysselsättning för ungdomar under 20 år som saknar gymnasieutbildning

11 juni 2019

Olofströms kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning.

Det innebär att vi erbjuder ungdomar individuellt anpassade insatser som i första hand ska leda till fullständiga gymnasiebetyg och ge bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet.

Pål Wilson arbetar som arbetsmarknadscoach inom det kommunala aktivitetsansvaret. I videoklippet berättar han mer om det stöd och den hjälp som vi kan erbjuda ungdomar som omfattas av ansvaret.

Kontakta gärna Pål om du har några frågor eller funderingar.

Pål Wilson
Telefon: 0454-932 47
E-post: pal.wilson@olofstrom.se