Ladda elbilen säkert hemma och sök bidrag för installationen

19 maj 2020

Att ladda elbilen via vanligt eluttag kan innebära en brandrisk och rekommenderas bara vid enstaka undantagsfall. För hemmaladdning bör du  låta en auktoriserad elektriker installera en laddbox och söka stöd för halva kostnaden hos Naturvårdsverket.
Läs om säker laddning och det ekonomiska stödet