Nu finns en solkarta över Blekinge

12 juni 2017 | Nyheter, Miljö & Boende

Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat med att ta fram en solkarta för Blekinge. I solkartan kan du söka på din egen adress för att se dina förutsättningar gällande solenergi.  Ditt hus kommer att visas som i en värmekamera där de mörkröda ytorna har mest solinstrålning, medan de blåa ytorna har dålig solinstrålning. De mörkröda ytorna på huset är därför den bästa placeringen för solceller eller solfångare. Du kan följa länken nedan för att komma till solkartan. Vid frågor går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fornybar-energi/Pages/Solkarta-Blekinge.aspx

För att få installera solenergianläggningar krävs ibland bygglov. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. I Olofströms kommun behövs inget bygglov för solcellsanläggningar som följer takets lutning. Kontakta däremot kommunens byggnadskontor om du skulle vilja ha en annan lutning än takets eller till exempel vill sätta dina paneler på marken eller husfasaden. Byggnadskontoret kan nås på telefon 0454 – 931 32 eller e-post bn@olofstrom.se.

När det pratas om solenergi är det främst två begrepp som menas; solvärme och solel. Vid solvärme används solfångare som tar upp värmen från de inkommande solstrålarna och för värmen vidare till fastigheten. Vill man istället ha el används solcellspaneler, som då genererar el från solens strålar. Generellt sett sägs det att solinstrålningens effekt ligger på 1000 W/kvm och år i Sverige.