Ny våtmark mellan Tulseboda brunn och Södersjön

26 mars 2019

Utvecklingen av Tulseboda Brunnspark i Kyrkhult fortsätter. Just nu anläggs den nya våtmarken mellan Tulseboda Brunn och Södersjön. Våtmarken placeras i de delar av parken som redan idag är låglänta och kommer bli ett spännande inslag i parken. Den kommer att kunna användas i undervisningen av förskolan och skolan i Kyrkhult samtidigt som den också är tillgänglig för parkens besökare.

Våtmarken är en av delarna i KOM-projektet. Olofströms kommun har fått ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket genom LONA (Lokala naturvårdssatsningen) för att genomföra den.